Purškalas nuo uodų, erkių ir mašalų „REPELENT PLUS”, 150 ml

5,00 

Neturime

Veiksmingai atbaido uodus, erkes ir mašalus. Veikimo trukmė prieš uodus mažiausiai 4 val., prieš mašalus – mažiausiai 5 val., ir prieš erkes – mažiausiai 30 min.

Paskirtis: biocidinis purškiamas repelentas nuo vabzdžių tinkamas purkšti ant odos ar drabužių.

Naudojimas: prieš naudojimą gerai supurtykite. Siekiant užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo erkių, būtina purkšti ant visos neuždengtos odos, drabužių ir batų.

Produktas nekenkia vilnai, medvilnei ar nailonui.


ĮSPĖJIMAS: Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Nepradurti ir nedeginti net tuščio. Neįkvėpti aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų atliekų surinkimo vietas.


    Pirkinių krepšelis