Orkaitės valiklis, 300 ml.

3,20 

Sandėlyje: Liko 24

Aktyvus orkaitės valiklio putos pašalina visus degėsius ir prikepusius maisto likučius nuo orkaitės, keptuvių, barbekiu ar kitų kepimo paviršių.

Aktyvus orkaitės valiklio putos pašalina visus degėsius ir prikepusius maisto likučius nuo orkaitės, keptuvių, barbekiu ar kitų kepimo paviršių.

Naudojimas: Įsitikinkite kad nedega liepsna orkaitėje arba kur nors netoli valomo paviršiaus. Įsitikinkite, kad orkaitė šalta. Purškite trumpais pasikartojančiais paspaudimais ant orkaitės sienų ar kitų valomų paviršių. Palaikyti 15-30 minučių ir nuplauti vandeniu arba išvalyti drėgna šluoste.

Įspėjimas: Ypač degus aerozolis. Slėginis indas, kaitinant gali sprogti. Dirgina odą. Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. – Nerūkyti. Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Prarijus: išskalauti burną. Neskatinti vėmimo. Patekus ant odos: nedelsiant pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti uždarytą. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.

Talpa: 300 ml.
Gamintojas: Italija.


    Pirkinių krepšelis