%

Repelentas nuo uodų „BIOZIP PLUS”, 100ml

7,92 

Sandėlyje: Liko 849

Purškiklis uodams, erkėms ir mašalams atbaidyti.

Repelentas atbaido uodus iki 6 val., erkes 4 val.

Tinka naudoti vaikams nuo 3 metų.

Biozip plus  – Repelentas (19 produktų tipas).

Produkto pavadinimas nereiškia  „biologinis“.

Veiklioji medžiaga: Ciklinis hidratuotas citrinkvapio eukalipto aliejus, CAS Nr. 1245629-80-4, 30,0 %.

Sudėtyje yra etanolio (denatūruoto), propan-2 olio.

Naudojimas

Prieš naudojimą gerai suplakti. Repelentą tolygiai užpurkšti ant atvirų kūno vietų, vilkimų drabužių ar batų (6-7 purkštuko paspaudimai). Esant reikalui, pakartoti.

Saugotis, kad nepatektų į akis. Nepraryti.

Neleisti vaikams patiems naudoti repelento.

Nepurkšti į veidą – užpurkšti ant rankų ir jomis patepti veidą. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas vandeniu su muilu.

Atsargumo priemonės

Laikyti gerai vėdinamoje vėsioje vietoje ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje.

Nenaudoti, jei esate alergiškas sudėtinėms dalims ar pasireiškia sudirginimas. Nenaudoti vaikams iki 3 metų.

Nepurkšti ant jautrios (pažastys ir kt.) ir pažeistos odos.

Abejojant, kad repelentas gali gadinti audinį, visada išbandyti ant mažo ploto.

 

ATSARGIAI

atsargiai.jpg

Degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Stenkitės neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

BIOCIDINIUS PRODUKTUS NAUDOKITE SAUGIAI. PRIEŠ NAUDODAMI VISUOMET PERSKAITYKITE ETIKETĘ IR INFORMACIJĄ APIE PRODUKTĄ

PATEKUS Į AKIS:

Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu.

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

Turinį/talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Sudėtyje yra citronelolio, citronelalio, eukaliptolio, linalolio ir limoneno. Gali sukelti alerginę reakciją.

Informacija apsinuodijus tel. (8 5) 236 2052. UFI:V5AM-U3EJ-V00F-SQ35

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas – Nr. (10-14 17.5Mr)BPR – (A-19VNO604050-22-119), galioja iki 2027-04-26.


    Pirkinių krepšelis