PYREMOX Purškalas vabzdžiams naikinti 500ml

6,50 

Sandėlyje: Liko 245

Insekticidas skirtas: skraidantiesiems (musėms, uodams) ir ropojantiesiems (tarakonams, skruzdėlėms) vabzdžiams naikinti visuomeninės (viešbučiai, mokymo įstaigos, ligoninės, biurai, kino teatrai, viešasis transportas ir kt.), gyvenamosios (virtuvės, kambariai ir kt.) ir ūkinės paskirties (sandėliai, rūsiai) patalpose bei aplink pastatus (pastato technogeninėje zonoje ne daugiau kaip 1 metro atstumu nuo išorinės sienos).

Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Aerozolis, insekticidas (18 produktų tipas) 

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-278 (A-18VNO603550-20-140), galioja iki 2025-06-01.

BIOCIDINIUS PRODUKTUS NAUDOKITE SAUGIAI.

PRIEŠ NAUDODAMI VISUOMET PERSKAITYKITE ETIKETĘ IR INFORMACIJĄ APIE PRODUKTĄ.

DEGU !

Veikliosios medžiagos: Chrysanthemum cinerariaefolium ekstraktas (50%), gautas iš prasiskleidusių ir subrendusių Tanacetum cinerariifolium gėlių naudojant superkritinį anglies dioksidą, CAS Nr. 89997-63- 7, EB Nr. 289-699-3, 0,2 %; tetrametrinas, CAS Nr. 7696-12-0, EB Nr. 231-711-6, 0,45 %; piperonilbutoksidas, CAS Nr. 51-03-6, EB Nr. 200-076-7, 2,7 %.

Sudėtyje yra: izopropilo alkoholio, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7, propano, CAS Nr. 74-98-6, EB Nr. 200-827-9, butano, CAS Nr. 106-97-8, EB Nr. 203-448-7 ir izobutano, CAS Nr. 75-28-5, EB Nr. 200-857-2 mišinio, kvapiosios medžiagos.

Pavojinga !

Ypač degus aerozolis.

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Sudėtyje yra Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakto. Gali sukelti alerginę reakciją.

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052.

Insekticidas (18 produktų tipas). Skraidantiesiems ir ropojantiesiems vabzdžiams naikinti, išskyrus augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Paskirtis:

Insekticidas skirtas skraidantiesiems (musėms, uodams) ir ropojantiesiems (tarakonams, skruzdėlėms) vabzdžiams naikinti visuomeninės (viešbučiai, mokymo įstaigos, ligoninės, biurai, kino teatrai, viešasis transportas ir kt.), gyvenamosios (virtuvės, kambariai ir kt.) ir ūkinės paskirties (sandėliai, rūsiai) patalpose bei aplink pastatus (pastato technogeninėje zonoje ne daugiau kaip 1 metro atstumu nuo išorinės sienos). Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Naudojimas:

Insekticidas paruoštas naudoti.

Prieš naudojimą iš patalpos išveskite ar išneškite naminius gyvūnus, gyvūnų narvelius, išneškite maisto produktus, uždenkite akvariumus bei daiktus, kurie gali liestis su maisto produktais.

Prieš naudojimą balionėlį pakratykite.

Ropojančiųjų vabzdžių naikinimas:

Purkšti į vabzdžių susitelkimo vietas (ant grindų, į kampus, plyšius, už viryklės, po kriaukle, palei grindjuostes ir kitas vietas, kuriose tarakonai arba skruzdėlės gali įkurti lizdus), purkšti apie 3–4 sek. laikydami balionėlį 20-30 cm atstumu nuo apdorojamo paviršiaus.

Skraidančiųjų vabzdžių naikinimas:

Uždaryti patalpos, kurią norite apdoroti, langus ir duris.

Balionėlį laikyti vertikalioje padėtyje ir purkšti į visas puses mažiausiai 60–70 cm atstumu nuo sienų ir baldų. Standartinio dydžio patalpa (20-30m2) apruošiama per 4-5 sek. Po purškimo išeiti iš patalpos ir palikti ją uždarytą 30 min. Po to patalpą gerai išvėdinti, kad neliktų produkto kvapo.

Pakartoti apdorojimą tik esant būtinybei, nepurkšti į žmones.

Ilgalaikio poveikio užtikrinimui insekticidą galima purkšti ant žaliuzių, užuolaidų, palangių ir lubų.

Lauko erdvėse: purkšti ant išorinių pastatų sienų, pamatų, plytelėmis grįstų takų ir kitų vabzdžių susitelkimo arba judėjimo vietų, esančių pastato technogeninėje zonoje ne daugiau kaip 1 metro atstumu nuo išorinės sienos.

Atsargumo priemonės

Purškimo metu ir tol, kol patalpa nebus išvėdinta, joje negali būti pašalinių asmenų ir naminių gyvūnų.

Naudojimo metu neužterškite maisto, gėrimų ar jų laikymui skirtų talpų.

Po apdorojimo paviršius, kurie gali tiesiogiai liestis su žmonėmis, naminiais gyvūnais ar maisto produktais, nuplauti.

Po naudojimo ir užteršimo atveju rankas ir užterštas vietas kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu.

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.

Nepurkšti į atvirą liepsną arba ar ant kokios nors įkaitintos medžiagos.

Naudoti gerai vėdinamose vietose.


    Pirkinių krepšelis