Dėmių valiklis Pulisvelt,150 ml.

3,20 

Sandėlyje: Liko 12

Lengvai naudojamas, naudingas ir praktiškas dėmių valiklis.

Lengvai naudojamas, naudingas ir praktiškas dėmių valiklis, ypač tais atvejais, kai nėra galimybės naudoti vandens. Tinka visų rūšių dėmėms šalinti.
Naudojimas: Prieš naudojimą suplakti. Purkškite valiklį 15-20 cm atstumu nuo apdorojamo paviršiaus, leiskite išdžiūti, jei reikia patrinkite šepečiu.

Įspėjimas: Ypač degus aerozolis. Slėginis indas, kaitinant gali sprogti. Dirgina odą. Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti. Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Prarijus: išskalauti burną. Neskatinti vėmimo. Patekus ant odos: nedelsiant pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti uždarytą. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.

Talpa: 150 ml.
Gamintojas: Italija.


    You may also like…

    Pirkinių krepšelis