Sodo tepalas su bičių vašku, 135g

3,00 

Sandėlyje: Liko 14

Vaškas yra paprastas ir patogus hermetikas skiepijant ir gydant medžių žaizdas, jis taip pat suteikia barjerą, kuris apsaugo nuo drėgmės praradimo.

Jis plačiai naudojamas vaisių soduose, vynuogynuose ir medelynuose.

Šis produktas tinka daugeliui vaisinių ir dekoratyvinių krūmų bei medžių.

Jis veikia kaip „medžių balzamas“, padedantis medžiams atsigauti po genėjimo ar medžių pažeidimų, kuriuos sukelia gyvūnai, vėjo audros ir šalnos.

Šis sodo tepalas taip pat sėkmingai naudojamas nupjovus vienerių metų senumo ūglių medieną. Vaškas puikiai tepamas 15 laipsnių temperatūroje.

Produktas sukuria tvirtą apsauginį barjerą, vaškas yra labai hidrofobiškas – jis visiškai atstumia vandenį.

Naudojimas

Medine arba plastikine mentele ant skiepijimo vietos užtepkite vienodą vaško sluoksnį, paskleiskite vašką ant žaizdos, tada leiskite jam išdžiūti arba uždėkite raištį. Naudotus įrankius ar dėmėtus drabužius galima nuvalyti alkoholiu arba benzinu.

Saugumo priemonės

H317 – Gali sukelti alerginę odos reakciją. P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. P333+ P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Saugoti nuo vaikų. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. SP1 Neužteršti vandens su produktu ar jo pakuote. EUH401 Neužteršti vandens augalų apsaugos.

Tinkama temperatūra – žemiau 30 ⁰C.

Laikymas

Laikykite vašką saugioje vietoje nuo lietaus, dulkių, karščio ar kitų oro sąlygų, laikykite jį sausoje ir pakankamai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.


    You may also like…

    Pirkinių krepšelis